Regulamin
Test Camp 2018

Konferencja Test Camp 2018

Regulamin

 1. Organizatorem Konferencji jest: Test Army Group S.A., z siedzibą przy ul. Petuniowej 9/5, 53-238 Wrocław (dalej zwana: „Organizatorem”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000679700.
 2. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 3. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
  • zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji w wybranym terminie, z jednoczesnym dokonaniem rejestracji;
  • otrzymanie potwierdzenia zapisu od organizatora
 4. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc na konferencji, organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników. Wybór będzie dokonany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez uczestników, podanych przy zapisie.
 5. Jako wydarzenie towarzyszące konferencji w dniu 21 września odbędą się płatne warsztaty. Informacja o warsztatach zostanie umieszczona na stronie http://testcamp.pl w późniejszym terminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji oraz Regulaminu.
 7. Uczestnik zgłaszając uczestnictwo w Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie zdjęć i nagrań audiowizualnych wykonanych podczas Konferencji. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audiowizualnych za pomocą dowolnego medium w celach związanych z Konferencją i kolejnymi jej edycjami, a w szczególności publikację na stronie Konferencji, udostępnianie w mediach społecznościowych, publikację w mediach Internetowych. Równocześnie Uczestnik zrzeka się prawa do każdorazowego zatwierdzania wykorzystanych przez Organizatora zdjęć i nagrań audiowizualnych.
 8. Zapisując się na Konferencję, Uczestnik wyraża zgodę na dodanie jego adresu mailowego do newslettera. Uczestnik może zrezygnować z subskrypcji poprzez kliknięcie przycisku „unsubscribe” w dowolnym mailu przychodzącym od TestArmy Group S.A.
 9. Uczestnik ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z bazy poprzez wysłanie maila o stosowanej treści lub kliknięcie przycisku „unsubscribe” w dowolnym mailu przychodzącym od TestArmy Group S.A.
 10. TestArmy Group S.A. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników konferencji i innych projektów. Wykorzystuje je tylko i wyłącznie do celów realizacji konferencji, a także do celów promocji szkoleń i wydarzeń organizowanych w ich ramach i we współpracy ze swoimi partnerami.

Odwiedź nas na:

TestArmy Group  S.A.
ul. Petuniowa 9/5
53-238 Wrocław
NIP: PL8992754194

Regulamin
Email: [email protected]
Telefon: 531 169 574